Roklubbens historie

14. marts 1930: Der indkaldes til stiftende generalforsamling, som holdes den 20. marts. Kommunen stillede en plads til rådighed i Dyrehaven, og medlemmerne opførte et bådhus til 1 fire-årers og 2 to-årers. Læs mere om roklubbens fødsel her

1931: Der blev bygget et omklædningsrum, hvor der var plads til en ny romaskine. Klubbens første nye båd Uffe købes. Den er udlånt til Solbjerg Søsport, men den bruges vist ikke mere.
1936: På generalforsamlingen blev det vedtaget at optage damer i roklubben.
1937: Der skulle være landsudstilling i Dyrehaven, så roklubben var i vejen. Der blev bygget et nyt klubhus ved Skvæt Mølle. Båden Skjold blev købt. Båden blev kasseret i 2007 som 80-årig.
1940-45: Nogle af roklubbens medlemmer deltog i illegalt arbejde. Der var store problemer med tyskerne, der var naboer.
1950: Båden Skanderborg (er nu i Jels Roklub) blev købt. Begynder-fireren vandt DM i den.
1951: Hele bestyrelsen trak sig.
1952: Singlesculleren Thor indkøbes.
1954: Hele bestyrelsen trak sig. Roklubbens deltagelse i regattafesterne startede.
1958: Der kom el i klubhuset.
1960: Hele bestyrelsen trak sig.
1963: Der kom vand og dermed også toilet og bad.
1968: Ny formand Hans Jørgen Nielsen. Han stod i spidsen for planer om nyt klubhus.
8. maj 1971: Klubhuset brænder.
1974: Nyt klubhus indvies. Klubhuset blev i stort omfang bygget af medlemmerne. Men mange af dem forlod klubben. Så de fik ikke gavn af deres store indsats. Båden Expert, som nu hedder Søren, købes brugt i Randers Dameroklub.
1970’erne: Nogle unge var nødt til at drive klubben videre. Aktiviteten var meget lav – i hvert fald på vandet, men der skete mange andre aktiviteter – herunder musikaftener.
1980: Klubben køber en ny 4 årers inrigger Sct. Thomas. Den brugte kaproningsfirer Ceres købes.
1982: Medlemmerne drænede rundt om huset, da huset havde sat sig.
1985: Vi får et klubblad. Vi får en slidske og den første bådvogn.
1987: Vi køber en trailer og sculleren Mike samt dobbeltsculleren Marie.
1988: Roaktiviteten er stigende, og 2 ungdomsroere får guldårer. Vi holder motionsstævne, hvor næsten 400 roere var samlet til roning og ca. 230 til spisning og fest – i bådhallen!
1989: Vi holder igen motionsstævne.
1990: Båden Freja, som Randers Roklub havde foræret os, havde været på værft for at blive repareret, navngives.
1991: Aftale med OK indgås.
1992: Noget, som senere skal blive en væsentlig faktor i klubben, starter – nemlig pensionistroning. Men dengang var det på et meget mere beskedent plan. Båden Kalvø købes.
1993: Vi får fjernvarme. Vi køber sculleren Kvickly.
1994: Vi laver 24-timers roning. En helikopter laver redningsøvelse. De 2 første ergometre købes.
1995: Vi laver igen 24-timers roning. Båden Sct. Helene købes.
1996: Vi starter med at arbejde for festivalen.
1998: Båden Temnæs købes brugt i Ry Roklub.
1999: Båden Sct. Croix købes brugt i Ry Roklub. Singlesculleren OK købes.
2000: Singlesculleren Neptun købes. Båden Hylke Hav, som vi har fået af Kalundborg Roklub og som materieludvalget havde sat i stand, navngives. Vi køber palleløfteren, så vi ikke skal løfte bådene.
2001: Vi indvier scullerhallen. En investering på næsten en halv million kroner.
2002: Vi får KilometerPC til registrering af ture.
2003: Vi får vores første hjemmeside.
2004: Vi køber båden Æbelø.
2005: 75 års fødselsdag hvor 150 møder op. Vi køber båden Lognæs, og vi får ny bro. Vi udgiver jubilæumsskriftet på et pressemøde, hvor vi får god omtale. Stor fest i Realskolens gymnastiksal. Vi holder igen motionsstævne, men deltagerantallet er desværre reduceret til under 200.
2006: Vi indfører regnskabs- og medlemssystemet Winkas.
2007: Vi laver nyt køkken. Vi holder igen motionsstævne og køber ny trailer.
2008: Vi køber båden Næsset og gigbåden Lillesø.
2009: Vi køber singlesculleren FestiWalter og gigbåden Velux.
2010: Vi laver nyt indgangsparti. Vi køber båden Åkandevigen.
2012: Gavlpartiet udskiftes. Båden Skvæt Mølle købes. Sculleren Kylling købes brugt.
2014: Vi får rokort.
2015: Vi laver lydisolering i stuen. Sculleren Isfuglen købes.
2016: Rospinning starter.
2017: Vi køber bådene Vrold Sø, Skårup og en følgebåd.
2018: Vi laver nye porte.
2020: Ny bro, coastal-båden Havørnen og nyt nøglesystem.
2021: Endnu en coastalbåd Glenten, ny hjemmeside samt regnskabs- og medlemsadministration i Memberlink.

2022: Vi køber singlesculleren Svalen.

2023: Vi får ny stabler og bygger bådhallen om, så der kan ligge både i 3 etager. Vi får donation fra VELUX Fonden til indkøb af værktøj.

2024: Vi køber 2 single coastal: Svanen og Viben.