Vedtægter

Man kan søge yderligere information i DFfRs generelle retningslinier her: DFfRs love og reglementer