Politik for rygning

Skanderborg Roklub ønsker at fremme ikke-rygning og at ingen skal generes af rygning.

Det skal ske på en måde, så der tages hensyn til både ikke-rygere og rygere.

Rygning må kun ske udendørs.

Rygning under spisning er ikke tilladt.

Rygning må ikke ske i forbindelse med ungdomsroning og aktiviteter målrettet mod ungdomsroere.

Dette gælder også udendørs, og det gælder for alle (også ledere og eventuelle gæster).

Bestyrelsen, 8/1 2008