Politik for alkohol

Ved klubaftener for ungdomsroere er der forbud mod at drikke alkohol.

Forbuddet gælder alle, der deltager eller er til stede.

Der må gerne drikkes alkohol ved andre klubaktiviteter, selv om der er ungdomsroere til stede.

Bestyrelsen, 10/9 2020