Politik seksuelle krænkelser

Skanderborg Roklub accepterer ikke, at mindreårige udsættes for seksuelle krænkelser.

Derfor kan ingen, der er dømt for krænkelser mod mindreårige (personer under 15 år), være leder eller instruktør for ungdomsroere.

Som konsekvens heraf skal alle personer over 18 år, der har fast, direkte kontakt med mindreårige give tilladelse til, at roklubben henter oplysninger fra det Centrale Kriminalregister.

Personer, der er registreret eller nægter at give tilladelse til undersøgelse, udelukkes fra at have med mindreårige at gøre.

Bestyrelsens formand og sekretær gennemgår oplysningerne fra det Centrale Kriminalregister. De oplyser uden navns nævnelse på bestyrelsesmøde og i klubbladet, at der ikke er personer i roklubben, der har med mindreårige at gøre, der er dømt for seksuelle krænkelser.

Politikken følger gældende love og anbefalinger fra Danmarks Idræts-Forbund.

Bestyrelsen, 19/11 2003