Rofarvand

Dagligt rofarvand omfatter:

For inriggere, gig og coastal: Skanderborg Sø, Vrold Sø, Tåning Sø og Tåning Å til Fuldbro Mølle. 
For scullerroning: Skanderborg Sø, ved ønske om roning i Vrold sø og Tåning Sø kræves dispensation af rochefen eller andet bestyrelsesmedlem.