Rofarvand

Dagligt rofarvand omfatter:
For inriggere: Skanderborg Sø, Vrold Sø, Tåning Sø og Tåning Å til Fuldbro Mølle. Fra Fuldbro til Randers havn med tilliggende søer, samt Lillesø og Solbjerg Sø, hvis der i hver båd er en langtursstyrmand og mandskabet er frigivet.
For outriggere: Skanderborg Sø, ved ønske om roning i Vrold sø og Tåning Sø kræves dispensation af rochefen eller andet bestyrelsesmedlem.