Gæster

Gæster fra andre roklubber er velkomne til at leje både og overnatte i Skanderborg Roklub.

Hvis der roes gennem Tåning Å skal regulativet for færdsel ved Fuldbro Mølle følges.

Hvis I holder med en trailer og læsser både af eller på, så vis hensyn og sørg for at der er plads til, at biler kan passere uden om.

På kortet med vores rofarvand er indlagt diverse markeringer af sten, pæle og lignende.

Du kan kontrollere status på de forskellige datoer i vores udlånskalender, inden du kontakter vores gæstekontakt for reservation: