Danmarks smukkeste Roklub


Skanderborg Roklub tilbyder roning i mange former i sommerhalvåret. Der tilbydes fælles klubture og man kan lave private ture.

Roklubben tilbyder rospinning og ergometerroning i vinterhalvåret.

Skanderborg Roklub er en roklub, hvor ca. 125 medlemmer udøver daglig roning. Alle kan blive medlem af Skanderborg Roklub, hvis man kan opfylde 2 betingelser: For det første skal man kunne svømme, og for det andet skal man være 10 år.

Se mere om forholdene for nye roere under punktet roning.

Skanderborg Roklub har medlemmer i alderen 10 år til over 80. Medlemsskaren er jævnt fordelt over både køn og alder.

Skanderborg Roklub er aktiv – især hvis man selv er lidt aktiv. Den største del af roningen er daglig roning, hvor naturen, motionen og det sociale samvær er i højsædet.

Unge under 18 år er ungdomsroere, og for disse har vi specielle arrangementer. Alle disse arrangementer for ungdomsafdelingen er absolut alkoholfrie. Se mere under punktet ungdomsroning.

Roklubbens højeste myndighed er generalforsamling, der afholdes hvert år i februar. I det daglige ledes klubben af en valgt bestyrelse på 8 medlemmer. Se Kontaktpersoner.

Aftale om prøveture kan downloades enten som pdf dokument eller Microsoft Worddokument.

Indmeldelsesblanket kan downloades enten som pdf dokument eller Microsoft Worddokument.

Svømmebevis kan downloades enten som pdf dokument eller Microsoft Worddokument.

Læs også: Politik for Persondata i Skanderborg Roklub