Ungdomsafdeling

Skanderborg Roklubs ungdomsafdeling har 15 – 20 unge under 18 år og et erfarent ungdomsudvalg på ca. 5 medlemmer.

Ungdomsafdelingen er en selvstændig enhed og ungdomslederen er medlem af bestyrelsen.

Hvert år afsættes et beløb på klubbens budget, som er bestemt til aktiviteter i ungdomsafdelingen. Disse penge går til lagkager, bowling, sommerferielangtur og meget andet, der er med til at samle de unge om rosporten.

Ungdomsafdelingens aktiviteter foregår hver mandag aften. Om sommeren er det roning, mens der også er forskellige vinteraktiviteter, der er med til at holde fast i de unge roere mellem rosæsonerne.