Nyt medlem

Hvis du ønsker at ro i Skanderborg Roklub, skal du kontakte vores rochef – se Kontaktpersoner. Alle kan blive medlem af Skanderborg Roklub, hvis man kan opfylde 2 betingelser: For det første skal man kunne svømme 300 meter, og for det andet skal man være mindst 10 år.

Hvis du er ny roer, der ikke har roet før, skal du gennemgå en instruktion (rokursus). Ungdomsroere følger normalt roningen i ungdomsafdelingen. Instruktionen er både for din egen og for dine kommende rokammeraters skyld. Vi lægger nemlig stor vægt på sikkerhed, for vi har jo med vand at gøre. Derfor kræver vi også, at du kan svømme mindst 300 meter. Vi har redningsveste, som vi skal have med, og en del vælger at have dem på.

Første del af rokurset ligger oftest en lørdag i starten af rosæsonen. Man kommer straks på vandet, så man kan få en føling af, hvad roning er. 2 nye og 1 instruktør udgør et hold, og vi fortsætter typisk med dette faste hold i et antal lektioner (normalt 6 – 10 lektioner) over den næste måneds tid.

Rokurset lægger vægt på selve rotaget, så man lærer at ro korrekt. Men der skal også øves kommandoer, skift af pladser i båden, styreteknik og materialelære.

Hvis du har roet før, skal du ikke igennem instruktionen. Hvis du ønsker lidt genopfriskning, så sig til.

Vi har en afdeling, der tager sig af ungdomsroning.

Læs mere under Om roning og Om roklubben

Aftale om prøveture kan downloades enten som pdf dokument eller Microsoft Worddokument.

Indmeldelsesblanket kan downloades enten som pdf dokument eller Microsoft Worddokument.

Svømmebevis kan downloades enten som pdf dokument eller Microsoft Worddokument.