Kontingent

Kontingent ifølge klubbens love:

Seniorroere og veteranroere betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Ungdomsroere betaler 50 % af seniorkontingentet.
Ungseniorroere betaler 75 % af seniorkontingentet.

Satser for 2018:

Rospinningmedlemskab i vinterhalvåret: Kr. 675,00

Ungdomsroere (fra 12 års alderen frem til og med det år man fylder 18 år): Kr. 675,00

Ungseniorroere (fra det fyldte 18. år til og med det år man fylder 25 år): Kr. 1012,50

Seniorroere (fra det fyldte 25. år til og med det år man bliver folkepensionist): Kr. 1.350,00

Veteranroere (der har nået alderen for folkepension): Kr. 1.350,00

2 medlemmer i samme husstand, hvor den ene part højst ror 75 kilometer, betaler 150 % af det fastsatte kontingent: Kr. 2.025,00

3 eller flere medlemmer i samme husstand kan højst betale 200 % af seniorkontingent: Kr. 2.700,00

Passive betaler 15 % af seniorkontingent: Kr. 200,00

Alderen opgøres pr. 1/1.

Kontingentet opkræves i 2 rater med forfald 1. april og 1. august.
Nyindmeldte medlemmer betaler 1 rate gældende fra indmeldelse til 31. marts