Kontingent

Kontingent ifølge klubbens vedtægter:

Seniorroere betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Ungdomsroere betaler 50 % af seniorkontingentet.
Ungseniorroere betaler 75 % af seniorkontingentet.

Satser for 2020:

Ungdomsroere (fra 10 års alderen frem til og med det år man fylder 18 år): Kr. 710,00

Ungseniorroere (fra det fyldte 18. år til og med det år man fylder 25 år): Kr. 1065,00

Seniorroere (fra det fyldte 25. år): Kr. 1.420,00

3 eller flere medlemmer i samme husstand kan højst betale 200 % af seniorkontingent: Kr. 2.840,00

Rospinningmedlemskab i vinterhalvåret: Kr. 710,00

Passive betaler 15 % af seniorkontingent: Kr. 210,00

Alderen opgøres pr. 1/1.

Kontingentet opkræves i 2 rater med forfald i marts og august.